Planowanie radiowe WiFi

Planowanie radiowe WiFi

Coraz większa liczba użytkowników korzystających z sieci WiFi zmusza do tworzenia nowych lub
unowocześnienia istniejących sieci.
Firma Unified Solutions oferuje usługi związane z budową i rozbudową sieci WiFi polegające na:
– planowaniu,
– mierzeniu propagacji,
– doradzaniu najkorzystniejszych rozwiązań,
– sprzedaży i montażu urządzeń,
– serwisowaniu powstałej sieci.
Sieć WiFi powinna być optymalnie zaplanowana, aby umożliwić bezproblemowe korzystanie z
internetu, jednocześnie nie generując niepotrzebnych kosztów podczas jej budowy. Maksymalna
wydajność sieci przy minimalnych nakładach finansowych inwestora i łatwość obsługi to główna myśl,
która przyświeca naszym inżynierom podczas każdego projektu.
Z tego powodu firma Unified Solutions oferuje dokładną analizę infrastruktury IT konkretnego obiektu,
polegającą na dopasowaniu oczekiwań klienta do możliwości budynku i wielkości budżetu
przeznaczonego na inwestycję. Nasi doświadczeni inżynierowie na miejscu zapoznają się z istniejącym
zapleczem IT (w przypadku planów dotyczących rozbudowy istniejącej sieci), wykonują testy zasięgu fal
na terenie obiektu, a po dokonaniu wnikliwej analizy przekazują szczegółowy raport opisujący problemy
ujawnione podczas pomiarów oraz zalecenia pozwalające pokonać przeszkody. W raporcie klient
znajdzie informacje dotyczące zastanego na miejscu stanu sieci, zalecenia pozwalające dokonać zmian
poprawiających działanie sieci IT, listę proponowanych rozwiązań z dokładnym opisem urządzeń, ich
liczbą i lokalizacją. Na życzenie klienta do raportu zostaje dołączona specjalna mapa pokazująca wynik
aktualnych pomiarów propagacji.
Po przedstawieniu analizy i zatwierdzeniu jej przez klienta następuje kolejny etap związany ze
szczegółowym projektowaniem sieci WLAN na podstawie dokładnych planów budynku i zdjęć. Następnie
inżynierowie dokonują weryfikacji przyjętych założeń na miejscu planowanej inwestycji. W przypadku
ujawnienia się problemów, przygotowują szczegółowy plan rozwiązań i sporządzają ostateczną
dokumentację projektu.
Kolejnym etapem jest sprzedaż urządzeń, ich montaż, uruchomienie oraz serwis stworzonej sieci WLAN.